Skip to main content

Club gesloten

Geplaatst in
Datum: 
maa, 16/03/2020 - vri, 03/04/2020

De club zal gesloten zijn tot 3 april.


Beste sportvrienden,

AL ZEKER GEEN TAFELTENNIS MEER TOT 3 APRIL

Aangezien de Nationale Veiligheidsraad ten gevolge van het corona-virus beslist heeft dat alle manifestaties in het hele land op welk niveau dan ook, van alle sportieve of culturele aard, recreatief of andere en om het even hun grootte en of ze openbaar dan wel privé zijn, verplicht moeten worden geannuleerd en die maatregelen van kracht blijven tot zeker 3 april (volgens minister De Crem zelfs "op straffe van boetes"), wordt op alle niveaus elke samenkomst onderbroken tot ten minste 3 april.

Hier vallen niet alleen alle wedstrijden en tornooien, maar ook alle trainingen, zowel club- als privé onder. Ze mogen niet plaatsvinden.

De ITTF heeft zelfs de beslissing genomen om ALLE internationale manifestaties op te schorten tot eind april 2020.

Het Bestuur van de VTTL zal op 23 maart met de tot dan gekende beslissingen van de overheid een evaluatie maken en bijsturen.

Wij coördineren verder met de andere instanties en houden u op de hoogte.

Neem dringend akte van de op de VTTL site geposte belangrijke te nemen voorzorgen.

Laat ons samen alert blijven. En we blijven de situatie voor u opvolgen.

Met sportieve groeten.
Denys Jacques
Voorzitter VTTL