Skip to main content

Het bestuur

Geplaatst in

Het bestuur wordt verkozen voor een periode van drie jaar en is verantwoordelijk voor de goede werking van de club. Het huidige bestuur werd verkozen in 2019.

De functies van de bestuursleden zijn de volgende:

- Michèle: secretaris
- Sophie: communicatieverantwoordelijke
- Johan: veteranenverantwoordelijke en assistent-secretaris
- Serge: evenementenverantwoordelijke
- Maxime: jeugdverantwoordelijke
- Hendrik: voorzitter - penningmeester (rekening nummer Hurricane: IBAN BE08 0011 2092 3613 ; BIC GEBABEBB - Lidgeld: 140 euro)